ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಆಟಗಳು-2

ಸ್ವದೇಶೀ ಕ್ರೀಡೆ - 0 Comment
Issue Date : 29.04.2015

 ಕಟ್ಟೆ ಆಟ


ಮೂಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವರು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹರಳು ಹಾಕುವರು. ಕಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಆಟ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ರೂಢಿ. ಹರಳು ಎತ್ತಿ ಇಡುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಎತ್ತಿದ ಮೂಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹರಳಾದಾಗ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೂಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹರಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹರಳು ಮುಗಿದ ಮನೆಯ ಹರಳನ್ನೇ ಎತ್ತಬೇಕು. ನಡುವೆ ಕರುವಾದರೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆಡುವವನು ತಾನು ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟೆಗೂ ಹರಳು ಹಾಕುವನು. ಎದುರಾಳಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿ ಹಾಕಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಕಟ್ಟೇ ಮನೆಗೆ ಹರಳು ಹಾಕಬೇಕು. ಹರಳುಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ರಾಶಿಯಾಗುವುವು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳಿಂದ ಹರಳು ತೆಗೆದು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಾಕುವರು. ಇಬ್ಬರ ಹರಳು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಸರಿಯಾದರೆ ಆಟ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೆಲವು ಮನೆಗೆ ಹರಳುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಡುವರು. ಒಬ್ಬನ ಹತ್ತಿರ ಎರಡು ಹರಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ತಿರವೂ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕಾಯಿತಷ್ಟೆ! ಆ ನಾಲ್ಕು ಹರಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಕತ್ತರಿಯಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುವುದು. ಆಗ ಒಂದು ಇದ್ದ ಕೈಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು ಸೀನ್ಯಾ; ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಕ್ಯಾ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲೇ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮೂರು ಬರುವುದು ಇದೆ. ಮುಕ್ಯಾ ಬಂದವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮುಕ್ಯಾ ಇಡಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಹರಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮುಕ್ಯಾನನ್ನು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಡಬಾರದು. ಮನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ‘ಮುಕ್ಯಾ’ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯಿದ್ದಂತೆ. ಎದುರಿನವ ‘ಮುಕ್ಯಾ’ನಿಗೆ ಹರಳು ಹಾಕಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಕಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹರಳು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೀನ್ಯಾ ಇದ್ದವನು ಹರಳನ್ನು ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯ ಹರಳು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ (ಮುರಿಯುವಾಗ) ಒಂದು ಹರಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೀನ್ಯಾ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಹರಳು ಸಂಗ್ರಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕರು ಬರುವ ಆಟದಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆಟ ಬಿಡುವ ನಿಯಮವಿರುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದಿನ ವಾರದ ಒಗಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ
(1) ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು (2) ನಾಣ್ಯ
ಈ ವಾರದ ಒಗಟುಗಳು
1. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಬೀಸುತ್ತೆ
2. ಉರಿಗಣ್ಣಿನ ಕರಿ ಪೂರ, ಮನೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಮಳ ಬೀರ‌್ತಾನೆ.

– ಶಿ.ನಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‍

   

Leave a Reply