ಪರಮಪೂಜನೀಯ ಶ್ರೀ ಗುರೂಜೀ

ಲೇಖನಗಳು - 0 Comment
Issue Date : 16.9.2014

ಪರಮಪೂಜನೀಯ ಡಾಕ್ಡರ್ ಜೀ ಯವರ ಕಷ್ಟಪೂರ್ಣ, ಪರಿಶ್ರಮಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಠ ಜೀವನದಿಂದ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಾಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶವು ಸಿಗುತ್ತದೆ : ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವಿಹೀನತೆ, ದೊಡ್ಡವರ ಉದಾಸೀನತೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಆತಂಕ, ವಿರೋಧ, ಉಪೇಕ್ಷೆ, ಉಪಹಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಟು ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕೃತ ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಾಧನಗಳ ಅಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಷ್ಟೇ ಭಾಧೆಗಳು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸ್ವಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಮುಕ್ತಸಂಗೋನಹಂವಾದೀ….ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸುಖದುಃಖ, ಮಾನಾಪಮಾನ, ಯಶಾಪಯಶ ಮೊದಲಾದ ಯಾವ ಚಿಂತೆಯನ್ನೂ ಮಾಡದೆ […]

ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ

ಲೇಖನಗಳು - 0 Comment
Issue Date : 12.9.2014

ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಂಜಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಿಡುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹುವಾಗಿದೆ. ಆನರನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ಉನ್ನತಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಾಗೂ (ಅನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ) ಸಾಹಿತಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಂತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಭೇದ ಇರಲಾರದು. ಸಾಹಿತಿ ಎಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ? ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದವರು ಯಾರು ? ಜನತೆಯೆ ? ವಿಮರ್ಶಕರೆ ? ಇಲ್ಲವೆ, ಸಾಹಿತಿಯೇ ಆತ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ? ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ? ಮನೋರಂಜನೆಯೆ ? […]

ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ

ಲೇಖನಗಳು - 0 Comment
Issue Date : 11.9.2014

ಸಾಮೂಹಿಕ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯೂ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇವೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಯು ಊನವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾವನೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊ ॥ಎಂ.ಎ.ವೆಂಕಟರಾವ್ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಯುದ್ಧಪರ್ವಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ, ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಯುಗಗಳು ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದನ್ನು ಶಾಂತಿಯುಗವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯುಗ. ಶಾಂತಿಯುಗವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯುಗ. ಶಾಂತಿಯುಗದ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಂತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನವು ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ […]

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಶಿಸ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಹಾರ

ಲೇಖನಗಳು - 0 Comment
Issue Date : 10.9.2014

ಇದು–ವರೆಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳೇ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಯಾಗಲಾರವು ಎಂಬ ಉಚಿತ ದೃಷ್ಠಿಕೋನದ ವ್ಯವಹಾರವು ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಂದಲೇ ಈ ಮಹಾನ್ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕ ಕಾರ್ಯದ ಶುಭಾರಂಭವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀ ನಾನಾಜಿ ದೇಶಮುಖ್ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಆಂದೋಲನಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು ಅಶಿಸ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅದರ ನಿವಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. […]

ಕಬಡ್ಡಿಯ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು

ಲೇಖನಗಳು - 0 Comment
Issue Date : 14.09.2014

ನೋಡಿ, ಕಬಡ್ಡಿಯು ಆಟಗಾರನಲ್ಲಿ ಎಂಥೆಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಕೆಚ್ಚು, ವೀರಾವೇಶ, ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಿಕೆ, ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ, ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಣಯ, ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಮತಿತ್ವ, ಧ್ಯೆರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ- ಇವೆಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬೀಸು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡಬಹುದಾದ ಗುಣಗಳು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು.   ಇವೆಲ್ಲ ಬೀಜರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಟಗಾರನೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಆಡಬಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ವರ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಹೇಳಿಕೇಳಿ  ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ರಿಯೆ ಇರುವ ಆಟ. ತನ್ನವರನ್ನು ಕೈಕೈ ಹಿಡಕೊಂಡೇ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಯೋ ಹಿಡಿದುಹಾಕಿಯೋ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  ತನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯೊಬ್ಬ […]

ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಉಸಿರಾಡಿ

ಲೇಖನಗಳು - 0 Comment
Issue Date : 07.09.2014

 ಈ ಚೆಗೆ ಪಿಕೆಎಲ್ (Pro Kabaddi League)ಎಂಬ ಕಬಡ್ಡಿ ಕುರಿತ ಹೊಸ ದೇಸೀ ಪಂದ್ಯಾಟವೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದೊಳಗೆ ಇರುವ ಉಳಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಳ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವುದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿಯೂ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಈಗಿರುವ ಮಾನ್ಯತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನುರಿತ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಯಾರುಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪಿಕೆಎಲ್ ಹೊಂದಿದೆ.   ದೇಶವೊಂದು ತನ್ನ ದೇಶೀ ಆಟವೊಂದರ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯೇ. ತನ್ನದಲ್ಲದ ಕ್ರೀಡೆಯೊಂದು ತನ್ನೊಳಗೆ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು […]

ನಾವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬೇಕು ಹೀಗೆ

ಲೇಖನಗಳು - 0 Comment
Issue Date : 31.08.2014

ಅದೊಂದು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನ. ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನಿಡುವ, ಜನರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮೇಲಿನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾತ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆತನಿಗೆ ‘ರೀ, ಎದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಿರಾ! ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವೆವು’ ಎಂದರು. ‘ಇಲ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ’ ಎಂದನಾತ.  ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆರು ಜನ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು – ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು […]

ವಾಸ್ತವವಾದಿಯಲ್ಲದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ

ಲೇಖನಗಳು - 0 Comment
Issue Date : 24.08.2014

 ‘ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಶರೀರ ಅವನಿಷ್ಟದಂಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇನ್ರಿ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಿಷ ಉಣ್ಣಿಸದೇ ಹೊಳ್ಳಿ ಅವಂಗೇ ಕೊಡ್ತೇನ್ರಿ…’  ಇದು 2009ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಂಬ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಹೇಳಿಕೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾವ್ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವು ಅಪ್ಪಟ ಕೃಷಿ ಮನೋಭಾವದ, ಕೃಷಿ ಬದುಕನ್ನು ತನ್ಮೂಲಕ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ, ಉಳಿದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಬಲ್ಲ ರೈತರನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆ ರೈತರ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳುಳ್ಳ ಪುಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತದೆ. […]

ಮದುವೆ

ಲೇಖನಗಳು - 0 Comment
Issue Date : 16.08.2014

ಮದುವೆ ಬಾಳಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. ಭಾರತದಲ್ಲಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಯಾಮಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ. ಅನೇಕರ ಜೀವನ ಮದುವೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುವುದು, ವಿವಾಹವಾಗುವುದು, ಅದರ ಸತ್-ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವುದು, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು, ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹದ ಕಷ್ಟಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು… ಇದರಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಗಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದರ ತಡೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳೂ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಗಂಡಂದಿರೂ ಭೀಮನಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಕಾಲಿಗೆ ‘ಪಾದಪೂಜೆ’ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದಿನ ಮುಖಕ್ಕೆ ‘ಮಂಗಳಾರತಿ’ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ […]

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು

ಲೇಖನಗಳು - 0 Comment
Issue Date : 14.08.2014

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಳಿಕೇರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಆರು ವರ್ಷದ ಹಸುಳೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುದು ಕಳೆದವಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು. ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಂತೂ ಬದುಕಿ ಬಾ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿ ದಿನವಿಡೀ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಸುಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರ ಕರುಳು ಚುರುಕ್ಕೆನ್ನುವಂತೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಅವನ ತಂದೆಯೇ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊರೆಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 300 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆಳದವರೆಗೆ ಕೊರೆದರೂ ನೀರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳ […]