ಯುವಜನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

ಎಸ್.ಗುರುಮೂರ್ತಿ ; ಲೇಖನಗಳು - 0 Comment
Issue Date : 05.05.2015

ಯುವಜನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ – ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸೋಲು ಕೇವಲ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿಯ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರನ್ನು ಕಡಿದು ಕೊಲೆಗೈದರೆನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ದೇಶವನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪ್ರದಾಯನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಧುನಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಾಗಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಉದ್ಧಟತನದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಭೀಕರವಾದ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ […]